อู่ทองรณรงค์”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

อู่ทองรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30น. นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง
เป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.อ.ภูวดิท ตงเพ็ชร ผู้กำกับการ , พ.ต.ท.นิธิศ ศรีพรหมคำ รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรอู่ทอง นำตำรวจ , ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ นักเรียน นักศึกษา เริ่มจาก ร.ร.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยมี ว่าที่ รต.ประกฤษ โพธะนัง ผอ.โรงเรียน นำขบวนพาเหรดจากโรงเรียนเข้าในตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรณรงค์ ต่อต้าน และให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยมีโรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และสถานศึกษา ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์

Close