สุพรรณบุรี!!ตร.สภ.สองพี่น้อง”เลี้ยงรับและส่งข้าราชการตำรวจที่ไปรับตำแหน่งใหม่”

ท่านมาเราดีใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง

ที่สุพรรณบุรี เมื่อเวลา 18.00 น. ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำโดย พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับและเลี้ยงส่ง ข้าราชการตำรวจที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ และคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง โดยมี พ.ต.ท.มองศักดิ์ มูลละออง รรท. รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.กิตติพงษ์ บุญรอด รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.สุวิทย์ ทองพนัง รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.วิชัย เพ็งแจ่ม รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.พรชัย ภิรมย์ดา สวป.พ.ต.ท.ชูศักดิ์ สิริทรัพย์ทวี สว.(สอบสวน) และครอบครัวข้าราชการตำรวจร่วมงานจำนวนมาก

โดยมีข้าราชการตำรวจที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ 3 นาย คือ 1.ร.ต.อ.เวิน ขันตี รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง.รอง สวป.สภ.สระยายโสม 2.ร.ต.อ.วีรยุทธ สุขแสง รอง สว.(สอบสวน)สภ.สองพี่น้อง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน)สภ.สระยายโสม และ3.ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ขันขาว รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง สว.สส.สภ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนข้าราชการตำรวจที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่สถานีตำรวจอำเภอสองพี่น้อง มี 5 นาย คือ 1.ร.ต.อ.อุไร สมสกิจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สระยายโสม ตำแหน่งใหม่ รอง สว.สอบสวน)สภ.สองพี่น้อง 2.ร.ต.อ.ณัฐรินทร์ โททะรินทร์ รอง สว.สส.สภ.สามชุก ตำแหน่งใหม่ รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง 3.ด.ต.ศิวะ คุ้นเคย ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 ตำแหน่งใหม่ ผบ.หมู่ ป.สภ.สองพี่น้อง 4.จ.ส.ต.ยศสรัล ประทุมสินธิ์ ผบ.หมู่ ป.สน.ตลิ่งชัน ตำแหน่งใหม่ ผบ.หมู่ ป.สภ.สองพี่น้อง และ 5.ส.ต.ท.ธวัชชัย ผลวิเศษชัยกุล ผบ.หมู่ ป.สภ.บางตาเถร ตำแหน่งใหม่ ผบ.หมู่ สภ.สองพี่น้อง ส่วนร.ต.อ.หญิง ชนกกานต์ แขวงนคร รอง สว.(สอบสวน)สภ.สระยายโสม ช่วยราชการ สภ.สองพี่น้อง กลับไปตำแหน่งเดิมที่ สภ.สระยายโสม

โดยได้มีครอบครัวข้าราชการตำรวจ สื่อมวนชน ประธาน กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง พ่อค้า ประชาชน มาร่วมแสดงความยินดีในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่และการมารับตำแหน่งใหม่ด้วย ตามคำขวัญที่ว่า “ ท่านมาเราดีใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง “

ที่มา : ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง
นันทชัย ศิริอรุณรัตน์
รัชนีกร โพธิ์ไพจิต

Close