ปราจีนบุรี!!พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 นณลานฝึก จินดาทอง หน้าอาคาร ภ.จว. ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว. ปราจีนบุรีข้าราชการตำรวจยืนแถวพร้อมกันบริเวณลานฝึกจินดาทองด้านหน้าอาคาร ภ.จว. ปราจีนบุรี พล.ต.ต นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก ภ.จ ว.ปราจีนบุรี ประธานในพิธี พ. ต.ท กิระวิศว์ แป้นสมบูรณ์ สว ฝ อ.ภ.จ ว.ปราจีนบุรี สั่งทำความเคารพ และรายงานยอดกำลังพล พิธีกรกล่าวรายงาน ผบก.ภ.จ ว.ปราจีนบุรี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวตามจนจบ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี และเวลา 11.00น. ผบก.ภ.จ.ว.ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานฝึกจินดาทองหน้า ภ.จ.ว.ปราจีนบุรี


//ถาพ////ข่าว/// เด็กปราจีนบุรี

Close