สระแก้ว!!เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต

จ.สระแก้ว เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


(25 ก.ค.) เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นายอำเภอวัฒนานคร บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการจัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประมีการให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตาและบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนโครงการ


สำหรับโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์สาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพ อนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สำหรับให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน พร้อมนี้ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติ

จัด กุ่มประสิทธิ์/สระแก้ว

Close