ราชบุรี!!สุดยอด”ผอ.รร.นักอนุรักษณ์วัฒนธรรม”แต่งชุดมอญมาเรียน

ราชบุรี สุดยอด ผอ.รร. นักอนุรักษณ์วัฒนธรรม โดยการให้แต่งชุดมอญมาเรียนมาสอนทั้งโรงเรียน

ชาวบ้านชาวมอญชุมชน ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ที่มีลูกหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดคงคาราม สุดปลื้ม ผอ.โรงเรียนคนใหม่ ที่ใส่ใจในบุตรหลานของตนเอง แม้ไม่ใช่คนพื้นที่ แต่กับใส่ใจทั้งเรื่องการเรียนการศึกษา ยันไปถึงเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ชาวบ้านชาวมอญพื้นถิ่น ต.คลองตาคต พยายามรักษากันมาอย่างยาวนาน

วันที่ 26 ก.ค.62 หลังผู้สื่อข่าวได้รับทราบถึงเรื่องราวของ ผอ.โรงเรียนวัดคงคาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งใน ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 50 คน และมีบุคลากร ครูประจำชั้น รวมผอ.โรงเรียน รวม 8 คน แต่กับพยายามพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์ด้านการศึกษาสูงสุด นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกันกับชาวบ้าน วัด ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ ที่ชาวบ้านพยายามอนุรักษ์กันมากว่ายาวนาน โดยตั้งโครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านชาวมอญ ด้วยการให้นักเรียน ครู ตลอดจนแม้แต่ตัว ผอ.โรงเรียนเอง ก็ต้องแต่งชุดมอญ มาเรียน มาสอนทั้งโรงเรียน ยกเว้นกรณีวันที่มีพิธีด้านการศึกษาให้ยกเว้นครูผู้สอนไม่ต้องแต่ง

วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อพบกับ นายสาธร พุทธชัยยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวในการตั้งโครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านชาวมอญ โดยนายสาธร พุทธชัย ผอ.โรงเรียนวัดคงคาราม เปิดผยว่า โรงเรียนวัดคงคาราม เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวมอญ ซึ่งชาวมอญได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาหลายร้อยปี และเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดคงคารามของเราซึ่งเป็นชุมชนมอญ ทางโรงเรียนได้มีการประชุมปรึกษาหาลือกันว่า ในทุกวันศุกร์นักเรียนของเราก็จะแต่งกายในชุดมอญ เพื่อคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของชาวมอญ ลักษณะชุด ก็จะเป็นสะโล่งจะเป็นสีแดง เสื้อจะเป็นเสื้อสีขาวลายสก๊อตสีแดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ชาวบ้านในท้องถิ่นก็จะได้มีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีภายในชุมชน และได้สืบสานประเพณีอันดีงานสืบต่อไป ให้เด็กๆนักเรียนได้เห็นและมีส่วนในกิจกรรม

นายสาธร พุทธชัย ผอ.โรงเรียนวัดคงคาราม ยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมแต่งชุดมอญมาเรียนหนังสือ ทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนก็ให้การต้อนรับดีมาก แม้จะต้องหาชุดมาให้เด็กนักเรียนใส่มาเรียนทุกวันศุกร์ แต่ผู้ปกครองทุกคนก็ยินดีที่จะให้ลูกหลานของตนเอง แต่งชุดมอญมาเรียนหนังสือ เพราะผู้ปกครองถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีชาวมอญไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีใจรักในประเพณีพื้นบ้านของตนเองตั้งแต่เด็ก

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้)

Close