ลพบุรี!!ศูนย์การทหารปืนใหญ่”ค่ายพหลโยธิน จัดกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตกระบือไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตกระบือไทย


ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย พลตรี เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตกระบือไทย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อันเป็นกิจกรรมที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รวมถึงกำลังพล – ครอบครัว หน่วยงานราชการ คณะครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนรอบค่าย ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทั้งปวง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเอมพันธุ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีไถ่ชีวิยกระบือไทย​ การมอบกระบือไทยให้กับหน่วยงานทหาร​ การบริจาคโลหิต​ การออกร้าน​ รวมถึงยังเป็นการสร้างบุญกุศลของผู้ร่วมงาน และยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ทำการเกษตรให้มีรายได้เพียงพอ รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์กระบือไทย และวิถีชีวิตแบบไทยให้คงอยู่ รวมถึงสามารถนำกระบือซึ่งเป็นสัตว์แรงงานมาใช้ทดแทนพลังงานจากเครื่องจักรกลเป็นการช่วยลดมลภาวะอีกทางหนึ่ง

กฤษณ์ ลพบุรี

Close