ราชภัฏร้อยเอ็ด”พร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิต

ร้อยเอ็ด ราชภัฎร้อยเอ็ดพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 (ไก่แจ้เกมส์)


วันนี้ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๘๐ พรรษา ที่อยู่: 113 หมู่ 12, ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง, ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 (ไก่แจ้เกมส์) ระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสลับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จาก 5 โรงเรียน เติบโตจนในขณะนี้มีถึง 16 โรงเรียน จนกลายเป็นประเพณีที่ผูกพันธ์ภายใต้ความมุ่งหวังที่ว่า “มิตรภาพ เหนือชัยชนะ” โดยในช่วงการจัดการแข่งขันระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีครู บุคลากร และนักเรียน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมาเยือนจังหวัดนครร้อยเอ็ดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีจิต

จากนั้น ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวอมยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และโรงเรียนสาธิตที่จะมาร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม, เชียงราย, เชียงใหม่, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, พระนครศรีอยุธยา, พิบูลสงคราม, มหาสารคาม, วิทยาลัยอลงกรณ์ฯ, ราชนครินทร์, ร้อยเอ็ด, สวนสุนันทา, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีการแข่งขันกีฬาใน 6 ประเภท ได้แก่ แชร์บอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, กรีฑา, วอลเล่ย์บอล และกีฬาเปตอง โดยนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 STEM ศึกษา และข้อบังคับต่างๆ เพื่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

คณิต. ไชยจันทร์/ถ่ายภาพ-รายงาน..

Close