สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา”ร่วมกับสถานพินิจฯ จัดแนะนำความรู้กฏหมายชีวิตประจำวัน”

สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสถานพินิจฯ จัดแนะนำความรู้กฎหมายชีวิตประจำวัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันกับ สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่  1 โดยคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชน  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ได้้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ   ติยวัฒน์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา  นายฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์  นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมาและกรรมการ  ร่วมพิธีเปิด

โดยมีผู้เข้าร่วมในการให้ความรู้ประกอบด้วย   นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  นายณพจน์ เจริญผล กรรมการสงเคราะห์ฯ (วิทยากร เจ้าของโครงการฯ)
และ นางสาวหทัยรัตน์ เศวตนัย วิทยากร เพื่อให้มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อการดำเนินชีวิตและครอบครัวและรู้แนวทางกฎหมายไม่หลงกระทำผิดทางอาญาพร้อมเข้าใจกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบัน#กฎหมายชีวิตประจำวัน

ทีมข่าวจ.นครราชสีมา รายงาน

Close