กาญจนบุรี!!เจ้าหน้าที่สาธารณสุข”เร่งหยอดวัคชีนป้องกันโรคโปลีโอ”

กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลีโอ หลังมีการพบผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้ 09 ส.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เปิดทำการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลีโอ ในเด็กที่สัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิด -7ขวบและในกลุ่มเด็กที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิด -15 ปี นอกจากการให้บริการที่ รพ.สต.แล้ว เจ้าหน้าที่ยังออกให้บริการหยอดตามโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา มีเด็กที่ต้องได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลีโอจำนวน 700 คน โดยแยกเป็นเด็กไทย 300 คนและได้ไร้สัญชาติ 400 คน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกองม่องทะ หมู่ที่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พื้นที่ทุรกันดาร นอกจากการบริการหยอดวัคซีนป้องกัน ป้องกันโรคโปลีโอ ในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กฯแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าออกไปบริการตามบ้านเรือน ไร่นา เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ที่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน จะเข้าไร่ปลูกข้าว แม้การเดินทางจะยากลำบาก บางพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยรถจักรยานยนต์วิบากในการเดินทาง เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ต้องขึ้นเขาลงห้วย เนื่องจากเป็นเส้นทางในป่า แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

นายเฉลิม ยีรัมย์ ผอ.รพ.สต.บ้านกองม่องทะ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รพ.สต.บ้านกองม่องทะ รับผิดชอบ4หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ไล่โว่ ได้แก่ หมู่1 บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่2 บ้านกองม่องทะ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะสะเดิ่ง และหมู่ที่4 บ้านไล่โว่ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความยากลำบากในการเดินทางเนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเส้นทางถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถจักรยานยนต์ หรือการเดินเท้า เข้าไปทำงานในพื้นที่ และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. เข้ามาช่วยในการทำงาน แม้ลำบากแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่

ด้านนายศุภกร สุขประสิทธิ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้จัดการรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลีโอทุกพื้นที่ในประเทศ โดยกำหนดการหยอดครั้งแรกในวันที่ 8 ส.ค.และครั้งที่2 ในวันที่ 9 กันยายน โดยในพื้นที่ อ.สังขละบุรี มีเด็กที่ต้องรับการหยอดวัคซีนทั้งหมดแยกเป็น เด็กที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่แรกเกิด-7ขวบ จำนวน 3,031 คน ต่างด้าว ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15ปี จำนวน4,016 คน และกลุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์อพยพบ้านต้นยาง ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยและUNHCR อีกจำนวน 943

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่ ภายหลังจากมีข้อมูลพบการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโปลีโอ ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคโปลีโอได้หายไปจากประเทศไทยมานานกว่า10ปีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยในประเทศไทย

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์

Close