มทร.ธัญบุรี รังสรรค์กล้วยไม้หนึ่งล้านดอก”นกยุงรำแพน”ใหญ่ที่สุดในโลก เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มทร.ธัญบุรี รังสรรค์กล้วยไม้หนึ่งล้านดอก “นกยูงรำแพน” ใหญ่ที่สุดในโลก
เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดและตกแต่งดอกไม้ “นกยูงรำแพน” ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ภายในงาน“THE MALL ROYAL BOTANICAL SHOW” สานพรรณไม้ รวมใจราษฎร์ สู่แม่แห่งแผ่นดิน จัดโดยเดอะมอลล์ บางแค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช เล่าว่า “นกยูงรำแพน” ที่จัดตกแต่งเป็นนกยูงใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร ซึ่งนกยูงเป็นตราสัญลักษณ์พระราชทานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แนวคิดในการออกแบบครั้งนี้ “คุณค่า ความงาม และนกในจินตนาการ” เทคนิคในการจัดและแตกแต่งดอกไม้ ใช้ดอกกล้วยไม้กว่า 1,000,000 ดอก ประกอบด้วยกล้วยไม้พันธุ์ม็อคคาร่าเหลือง ไวน์ขาว และหวาย ลักษณะของสีนกยูงคือเหลือง ส้ม ขาว ไล่ระดับสี “สีของนกยูงต้องเป็นธรรมชาติ ให้ดูเหมือนมากที่สุด” ผสมกับกลีบดอกประดิษฐ์ ตกแต่งด้วยเลื่อม ด้วยสัดส่วนของหางของนกยูงที่ใหญ่และยาว ระหว่างจัดดอกไม้ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา


นักศึกษาต้องมีความชำนาญและทักษะในการจัดดอกไม้ ต้องจัดแข่งกับเวลา และที่สำคัญน้ำหนักของคนขึ้นไปจัดดอกไม้ โดยทุกคนต้องรับผิดชอบคนละแววของหางนกยูง แววคือตอนปลายของหางนกยูงที่เป็นวงกลม ๆ มีลักษณะเป็นแสงสีสันเลื่อมเป็นมันโดยมีจิตอาสา อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ทุกชั้นปีกว่า 160 คน ในการจัดครั้งนี้เป็นงานที่ท้าทาย ระยะเวลาของดอกไม้ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริง เป็นการฝึกทักษะจากประสบการณ์จริงในการทำ บูรณาการวิชาต่าง ๆ วิชาเทคนิคการจัดดอกไม้ วัสดุในงานประดิษฐ์ เกิดเป็นผลงานที่ประจักษ์จริง สนับสนุนวัสดุจากหน่วยงานในการเรียนของนักศึกษาเกิดเป็นองค์ความรู้ แสดงศักยภาพของนักศึกษาให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

“ฟ้า” นางสาวเรวดี มงคลเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า ถ้ามีเวลาว่างจะเข้าห้องดอกไม้ที่คณะ ช่วยงานอาจารย์เสมอ อยากหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดดอกไม้ ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมจัดดอกไม้ในครั้งนี้
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบการไล่สีเลื่อม เพื่อตกแต่งนกยูง โดยใช้ปืนกาวยิงกลีบโดยไล่จากหางขึ้นมาหัวเรียงตามรูปแบบของขนของนกยูง


เช่นเดียวกับ “มอส” นายวสุพล ฉิมพาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า รับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างพานพุ่มโดยการเกลาโฟม และการขึ้นโครงนกยูงในการจัดปักดอกกล้วยไม้ การปักคือต้องปักช่อหน้าดอกขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและเหมือนจริง ระหว่างที่อยู่บนโครงต้องพยายามทำให้เร็วมากที่สุด ด้วยเรื่องของน้ำหนักตัว ภาคภูมิใจและเป็นเกียติกับตนเองและครอบครัว โดยจัดดอกไม้สุดความสามารถ เพื่อร่วมเทิดพระเกียติพระองค์ท่าน ที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทย

“เนส” นางสาวพิมพ์วิภา เอาไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า รับผิดชอบในการติดกลีบดอกไม้ผ้าในส่วนของนกยูง และปักดอกไม้ตรงโคนหางนกยูง การทำงานครั้งนี้เป็นงานครั้งใหญ่ ต้องอาศัยทำงานเป็นทีม เห็นถึงความสามัคคีของอาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้องในการช่วยกันทำงาน เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน และได้แสดงถึงความจงรักภักดี ร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

โดยงาน“THE MALL ROYAL BOTANICAL SHOW” สานพรรณไม้ รวมใจราษฎร์ สู่แม่แห่งแผ่นดิน จัดโดยเดอะมอลล์ บางแค จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 14 ส.ค. 62 ที่ บริเวณ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี

00ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
0-2549-4994

Close