ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา”ชี้แจงกรณีชาวบ้านขับไล่ให้ออกจากพื้นที่”

มุกดาหาร ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ชี้แจงกรณีชาวบ้านขับไล่ให้ออกจากพื้นที่
มุกดาหาร- ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ชี้แจงกรณีชาบ้านขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับการแต่งตั้งไปในทางมิชอบ


เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ได้ออกมาชี้แจงกรณีชาวบ้านขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับการแต่งตั้งไปในทางมิชอบนั้น โดยมีชาวบ้านถือป้ายมีข้อความว่า “ หยุดใช้อำนาจเถื่อน เกมการเมือง ทำลายข้าราชการ ” “ ท่านผู้ว่า ฯ ให้ความเป็นธรรมกับ ผอ.อำนาจ บุญเติม ด้วย ” “ พวกเรามาปกป้องคนดี ผอ.อำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ” “ อย่าย้าย ผอ. ของพวกเรา นายอำนาจ บุญเติม ” ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดจำนวนประมาณ 20 คน เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ

นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กล่าวว่า ตามที่มีกลุ่มคนแอบอ้างกล่าวหา นายอำนาจ บุญเติม ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ร้องเรียนข้าพเจ้ากระทำความผิด โดยใช้อำนาจหน้าที่ของราชการโดยไปในทางมิชอบ มี 3 ประเด็น เรื่องไปราชการที่ภูเก็ต เรื่องการแก้ไขประกาศ และการแก้ไขคะแนน ใน 3 ประเด็นดังกล่าว ข้าพเจ้ามีหลักฐานร่องรอย มีพยานบุคคลยืนยันได้ว่าข้าพเจ้าปฎิบัติชอบ ปฎิบัติจริงไม่เป็นไปตามที่ผู้กล่าวหาไปร้องเรียนข้าพเจ้า และมีข้อเอกสารหลักฐานที่จะตอบโต้ในทุกประเด็น และยินดีให้มีการตรวจสอบทุกอย่าง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ส.ค. มีชาวบ้าน ผู้นำชุมชน บ้านโพธิ์ไทร ได้ยื่นหนังสือต่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขับไล่นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ให้ออกจากพื้นที่ โดยหลังจาก ย้ายมาเป็น ผอ. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ก็เกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างตามมา เช่น เรื่องไปราชการ การแก้ไขประกาศ แก้ไขคะแนน และมีการเดินทางออกต่างประเทศของผู้บริหาร ภายในโรงเรียนก็เกิดการแตกแยกของคณะครูอาจารย์ ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน เคยร้องเรียนไปแล้วตั้งแต่ปี 60 แต่ยังไม่ได้แก้ไขอย่างจริงจัง

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close