พรรคเสรีรวมไทย!!ลงพื้นที่มุกดาหารรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน”

มุกดาหาร พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่มุกดาหารรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน
มุกดาหาร – พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านที่มีผลกระทบจากยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย เหมืองหินทราย และขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง


เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเสรีรวมไทย ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม ผู้ชำนาญการประจำตัว สส.พรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยสมาชิก ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านที่มีผลกระทบจากยางพาราในพื้นที่อำเภอดอนตาล ชาวบ้านที่มีผลกระทบจากเหมืองหินทรายที่ตำบลคำป่าหลาย และชาวบ้านนาโปกลาง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว


ด้านนายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ กล่าวว่า ลงพื้นที่ในวันนี้เป็นนโยบายพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา และได้รับความร้องเรียนจากชาวบ้านคำป่าหลาย ในเรื่องพื้นที่สวนป่าที่มีนายทุนขออนุญาตทำเหมืองหินทราย ซึ่งที่นั่นเขามีน้ำซับ น้ำซึมอยู่แล้ว และชาวบ้านเขาก็อยู่อย่างเต็มที่ 300 กว่าหลังคาเรือน ถ้ามีอุตสาหกรรมระเบิดหินชาวบ้านเสียหายหมด และทำท่าว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะอนุมัติด้วย แต่ยังไอนุมัติ ก็ขอฝากข้าราชการทั้งหลาย และป่าไม้ และกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เห็นดีเห็นงาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมเรื่องสำคัญต้องลงมาช่วยชาวบ้านที่มาร้องเรียน เพราะเป็นเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านจริง ๆ เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรี ต้องฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เชื่อมั่นว่าท่านกำลังจะสร้างชื่อเสียงให้มองในเรื่องนี้
นายแพทย์ ประสงค์ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนเรื่องที่ 2 ยางพาราที่บ้านนายาง บ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ราคายางพาราในขณะนี้มีราคาถูก ชาวบ้านขอ 25 บาท พออยู่ได้ และชาวไร่อ้อยก็ขอราคาอยู่ที่1,000 บาท ต่อตัน ส่วนมันสำปะหลังขอราคา 3 บาท ถึงจะอยู่ได้ ส่วนเรื่องยางพาราเป็นนโยบายของพรรคอยู่แล้ว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของกองการยาง และเรื่องของอุตสาหกรรมยางการผลิตแปรรูปยาง แต่พรรคเสรีรวมไทย เราเป็นฝ่ายค้าน แต่ก็ทำหน้าที่ได้ ไม่ใช่ว่าทำหน้าที่ไม่ได้ เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นที่สภา เกิดขึ้นที่กระทรวง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ ส่วนเรื่องจุดผ่อนปรนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมีความเดือดร้อน ในเรื่องของสาธารณสุข ทางพรรคกำลังจะเสนอเข้าไป เรื่องสุขภาพถ้วนหน้า ต้องการเสริมเพิ่ม ตลอดจนเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนก็ทำได้ จะรับเรื่องร้องเรียนไว้ เรื่องจุดผ่อนปรนก็สำคัญ อยากให้เปิดมากที่สุดคือ การค้าขายชายแดนที่จำเป็นไม่ว่าจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร

สำหรับเรื่องจุดผ่อนปรน ต้องทำเรื่องกระทู้ไปทำญัญติไป รัฐบาลต้องมองความมั่นคงทางการทหารอย่างเดียวไม่ได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ถ้าชาวบ้านยากจนนั้นมันไปไม่ ความมั่นคงอื่นจบหมด ต้องให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีถ้าขายได้ ไม่ต้องมาลำบากนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ในส่วนของสินค้าที่ถูกต้องแต่นำออกนอกประเทศไม่ถูกต้อง และมีเจ้าหน้าที่มากีดกัน เหมือนกับนครพนม ปัญหาการค้าชายแดน ตลอดจนเรื่องค้ามนุษย์ มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็อยากฝากท่านนายก ฯ เรื่องนี้ก็คงดำเนินการอย่างเต็มที่ และกระจ่างให้ทราบว่ามุกดาหารเป็นอย่างนี้ และเจ้าหน้าที่มาบีบคั้นเขาอีก เขาเสียภาษีแล้ว ยังมีภาษีเถื่อนเข้ามาอีก และมีใต้โต๊ะอีก ถ้าไม่มีให้ก็ไม่สะดวกสบายขายของไม่ได้ เรื่องนี้สำคัญมาก แต่ก่อนไม่มี แต่มาพอปกครองแบบเผด็จการ ทุกอย่างมีอำนาจยิ่งใช้มาตรา 44 ตั้งแต่ระดับสูง ถึงระดับล่าง มาตรา 44 ไม่ควรมีอีก มาหากินกับคนไทยด้วยกัน รัฐบาลชุดนี้ถ้าไม่แก้ไขคงจะอยู่ยาก ถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็อยู่ไม่ได้จริง ๆ ให้รัฐบาลแก้ไขให้ประชาชนอยู่กันได้ต่อไป นายแพทย์ ประสงค์ กล่าว

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close