ตร.สภ.ท่าช้าง”โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”

วันนี้ (20 ส.ค.62) เวลาประมาณ 16.00น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ภัทราวุธ บุญยะพัน สว.สภ.ท่าช้าง ,ได้มอบหมายให้ ชุด ปฏิบัติการโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.ท่าช้าง นำโดย ร.ต.อ.สุพัฒน์ ชมภูพื้น รองสวป.สภ.ท่าช้าง,ร.ต.ต.นิรันดร ธินันท์ รองสว.(ป.) สภ.ท่าช้าง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าช้าง และประชาชนบ้านตำหรุ ม.1 ต.สามไถ ได้เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.สามไถ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านตำหรุ ม.1 ต.สามไถฯ

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ,ค้นหาแกนนำรวมทั้งจุดประกายความคิด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งปัญหาทั่วไปในหมู่บ้าน ในการดำเนินการในรอบเดือนนี้ โดยเริ่มเข้าดำเนินการในบ้านตำหรุ ม.1 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 ส.ค.62ถึงวันที่ 18 ก.ย.62 รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆในชุมชน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ สังคมเกิดความสงบสุข ปัญหายาเสพติดลดลงและหมดไปจากสังคมที่สุด ประชาชนพึ่งตนเองได้รู้วิธีป้องกันตนเองจาก อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ สังคมเกิดความสงบสุข ปัญหาต่างๆลดลงและหมดไปในที่สุด

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close