นครราชสีมา!!มหัศจรรย์วิถีถิ่นย่าโม”

วันที่ 23-27 สิงหาคม 2562งาน Amazing KORAT มหัศจรรย์วิถีถิ่นย่าโม โดย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน นางสุนีย์ บุตรเนียรพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมากล่าว พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดนครราชสีมา ดำเนิน กิจกรรมการจัด
นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านและสาธิตอาชีพของผู้ประกอบการใน
ชุมชน โดยให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
2. เชิญชวนผู้เข้าชมงาน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป ร่วมลงทะเบียนไปท่องเที่ยวชมกิจกรรมของหมู่บ้านในสถานที่จริง จำนวน 2 วัน 1 คืน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ในครั้งนี้ จำนวน 5วัน ระหว่างวันที่ 23 -27สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว อำเภอห้วยแถลง และอำเภอบ้านเหลื่อม
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย


(1) การจัดแสดงนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการสาธิตอาชีพ ชุมชนละ 10
อาชีพ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่
– บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
– บ้านหลุ่งประคู่สามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหลุ่งประคู่ อำเภอห้วยแถลง
– บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
– บ้านดอนวัว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
(2) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP จำนวน 30 บรู
(3) กิจกรรมส่งเสริมการขาย นาที่ทอง เล่นเกมส์ จับสลากชิงรางวัล
(4) กิจกรรมมอบบัตรกำนัลงินสด Gf voucher แก่ผู้โชคดี เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานและใน
หมู่บ้านท่องเที่ยว
(5) กิจกรรมการประกวด “ส้มตำลีลา”
(6) การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังทุกวัน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวจ.นครราชสีมา รายงาน

Close