การศึกษา

ปริญญาเอก”ด้านนิเทศศาสตร์”แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออก”

ปริญญาเอก ด้านนิเทศศ…

อ่านเพิ่ม

กระบี่”โรงเรียนภาครัฐและเอกชน”เปิดการเรียนการสอนวันแรก

โรงเรียนรัฐและเอกชนใ…

อ่านเพิ่ม

มูลนิธิหลวงปู่สรวง”ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงานวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา”

มูลนิธิหลวงปู่สรวงขอ…

อ่านเพิ่ม

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ”เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน”

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเ…

อ่านเพิ่ม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”พัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหาร”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสร…

อ่านเพิ่ม
Close