การศึกษา

นวัตกรรมเพื่อชุมชน “มทร.ธัญบุรี”

นวัตกรรมเพื่อชุมชน ม…

อ่านเพิ่ม

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี”ยกระดับพัฒนาสมุนไพร ขมิ้นชันครอบคลุม ต้มนำ้ กลางนำ้ และปลายนำ้”

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุ…

อ่านเพิ่ม

กศน.อำเภอท่ายาง”ตั้งจุดคัดกรองนักศึกษา”ป้องกันโควิด-19 “

เพชรบุรี- กศน.อำเภอท…

อ่านเพิ่ม

นร.โรงเรียนอุตรกิจ”เดินรณรงค์คนเมืองตื่นป้องกันตัวเองจากโควิท-19

นักเรียนโรงเรียนอุตร…

อ่านเพิ่ม

พ่อเมืองศรีสะเกษ”เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน”

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิด…

อ่านเพิ่ม
Close