ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชบุรี – เปิดนำร่อง ใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

ราชบุรี – เปิด…

อ่านเพิ่ม

นครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

นครปฐม จัดกิจกรรมจิต…

อ่านเพิ่ม

นครปฐม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายภาคกลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Premium OTOP

นครปฐม จัดกิจกรรมสร้…

อ่านเพิ่ม

นิพนธ์ ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเขต อ.เมืองสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรือง…

อ่านเพิ่ม

น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อปท. มอบถุงยังชีพและช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงของประชาชน

น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน…

อ่านเพิ่ม
Close