ศาสนาวัฒนธรรม

นครปฐม คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

นครปฐม คัดเลือกปูชนี…

อ่านเพิ่ม

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมบริหารราชการ ตร.ครั้งที่ 10/2564

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประช…

อ่านเพิ่ม

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย สืบสาน รักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  วันที่ 26 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่ม

นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2564

นครนายก – คณะส…

อ่านเพิ่ม

นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2564

นครนายก – คณะส…

อ่านเพิ่ม
Close