เกษตร

กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. …

อ่านเพิ่ม

ชัยภูมิเกษตรกรบ้านวังกุงเร่งเก็บฟักทองออกสู่ตลาดรายได้งามนับล้านบาท

ชัยภูมิเกษตรกรบ้านวั…

อ่านเพิ่ม

กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. เปิดโครงการการเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. …

อ่านเพิ่ม

กมธ.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่เดินหน้าสืบสาน รักษา ต่อยอด หวังหนุน “โฉนดแปลงแรกของประเทศไทย” เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอยุธยา

กมธ.วิสามัญพิทักษ์แล…

อ่านเพิ่ม

วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการจัดเวทีสนทนากลุ่มผ่านโปรแกรมออนไลน์Development of agricultural extension system in digital era. Case study of focus group in an online Program.

วิจัยเรื่อง การพัฒนา…

อ่านเพิ่ม
Close