โครงการร่วมแรงร่วมใจ ทำดีตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 8”

Spread the love

สมุทรปราการ – โครงการ ร่วมแรงร่วมใจ ทำดีตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 8

คณะกรรมการโครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำดีตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 8 ประชุมกำหนดแผนการดำเนินการ ก่อนเดินทางสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดน บ้านคิดตี้ล่างทุ่งใหญ่นเรศวร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ที่ห้องประชุม บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ คุณโมโตโยชิ นากามูระ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำดีตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 8โรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดน บ้านคิดตี้ล่างทุ่งใหญ่นเรศวร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โดยมี คุณกฤตย์ คำหอม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน ,คุณกชกร บลลาผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ,คุณรพิพรรณ  ภาอาภรณ์ เลขานุการ ,คุณบุญมี แก้วเกิด ประธานสหภาพแรงงานไทยออโต้ คอนเวอชั่น และคณะกรรมการโครงการ เข้าร่วมประชุม โดยโครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำดีตามรอยพ่อหลวง เป็นความร่วมมือของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานไทยออโต้ คอนเวอชั่น , สหภาพแรงงานโบกาท์ ไทยแลนด์ , บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด และ ชมรมจิตอาสากันเองคลับ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการจิตอาสาที่ไปร่วมพัฒนา โรงเรียน ชุมชน หรือสถานพยาบาลต่างๆ ที่มีความขาดแคลน ตาถิ่นทุรกันดา และสำหรับท่านที่สนใจร่วมทำบุญร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดน บ้านคิดตี้ล่างทุ่งใหญ่นเรศวร ก็สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่ คุณคุณบุญมี แก้วเกิด ประธานสหภาพแรงงานไทยออโต้ คอนเวอชั่นบริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด อ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ ในช่วงเวลา 08.00 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดการร่วมเดินทางได้ที่ เบอร์โทร.089-6052231

บุญประสิทธิ์ นุชนารถ

Close