เดอะโอ๋”ตรวจจุดผ่อนปรน

Spread the love

เดอะโอ๋!!! ตรวจจุดผ่อนปรน ร้านเสริมสวย แฮร์แมกซ์

วันนี้ 8 พ.ค.2563) เวลาประมาณ 15.00 น.ที่ร้านเสริมสวย แฮร์แมกซ์ ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จว.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ตามคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภ.1 (ศปม.ภ.1)ที่ 1/2563 เรื่อง การแบ่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติของจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี และ ภ.จว.ชัยนาทโดยมี พ.ต.อ.ศุภากรณ์ จันทาบุตร ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.พิศณุ วิทยาภรณ์ ผกก.สภ.เมืองสระบุรี น.ส.น้ำฝน เรียบสันเที๊ยะเจ้าของร้านเสริมสวย แฮร์แมกซ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมตรวจผลการตรวจร้านดำเนินตามมาตราการ Social Distancing โดยคณะผู้ตรวจได้แนะนำและตักเตือน ได้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลดังนี้
พล.ต.ต.ธนายุตม์ ได้กล่าวกำชับถึงเรื่องการเตรียมสถานที่และอุปการณ์ป้องกันโรค 1.ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลัง การให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2.ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 3.ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ 4.ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน 5.ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 6.จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี

ในส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 1.ก่อนเปิดให้บริการทุกวัน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดสำหรับพนักงานทุกคน กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงาน และสังเกต อาการตนเองที่บ้าน,กรณีที่พบพนักงานบริการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจให้งดปฏิบัติงานจนกว่าอาการดีขึ้น 2.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้กับผู้ใช้บริการทราบ 3.จัดให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน 4.ขยายระยะเวลาในการเปิดบริการ เพื่อรองรับการเหลื่อมเวลาการทำงานของพนักงาน 5.งดให้บริการผู้ที่มีอาการดังนี้ มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ 6.เปิดให้บริการได้ เฉพาะการตัดหรือซอย และไดร์ผม เท่านั้น 7. กำหนดให้ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อผู้รับบริการ 1 คน

พล.ต.ต.ธนายุตม์ ยังได้กล่าวกำชับถึงเรื่องการทำความสะอาด 1.ทำความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาด ภายหลังมีผู้มาใช้ บริการทุกครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 2. เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ต้องทำความสะอาดทุกครั้ง ก่อนนำกลับมา ใช้กับผู้รับบริการรายอื่น 3.วัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ไม่นำมาใช้ ซ้ำกับผู้รับบริการรายอื่น และทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการ เฉพาะ เพื่อนำไปรวบรวมและส่งกำจัดอย่างถูกต้อง 4.ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์ ทุก 2 ชั่วโมง 5.จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด สำหรับใส่ของมีคม และรวบรวมนำออกจากร้านทุกวัน 6.ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในร้านสม่ำเสมอ 7.หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าร้านอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของร้านปิดร้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทำความ สะอาดสถานที่ และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค

Close