เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ผ่านจอภาพ (Video Conference)

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ผ่านจอ … อ่านเพิ่มเติม เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ผ่านจอภาพ (Video Conference)