วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565″The bh ” Western Motor Expo leoldis ” สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

นครปฐม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565″The bh ” Western Motor Expo leoldis ”
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ที่จังหวัดนครปฐม พ.ท. ดร.สินธพ แก้วพิจิตร นายกสมาคมฯในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The bh ” Western Motor Expo leoldis ”
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก จัดงานประชุมใหญ่บริเวณสนามไตร์ฟกอล์ฟ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมโดยมีท่านนิพนธ์ บุญญมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และมีคุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรืองประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มิสเตอร์เคน อิวาโมโต้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โน่มอเตอร์สเชลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้แทนจากทุกสมาคม /สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบการ และผู้ให้การสนับสนุน

พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร นายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ได้กล่าวงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมในครั้งนี้ซึ่งในปีนี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคโควิดยังไม่คลี่คลายเท่าไรนัก แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัย ที่มีพี่น้องชาวขนส่งทั่วประเทศมาร่วมงานกันจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของเราชาวรถบรรทุกอย่างเหนียวแน่น

ถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อย่างไร ทางสมาคมก็พร้อมที่จะจัดงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ให้ลุล่วงไป
ด้วยดี ท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน อีกทั้งค่าย รถต่างๆ รวมถึงบริษัทห้างร้านที่มาแสดงสินค้า และสนับสนุนสมาคม

ทางด้านนายบุญชู กัลยาวุฒิพงศ์ ประธานการจัดงานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565″The .th ” Western Motor Expo looldin “สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกนายบุญชู กัลยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ประธานการจัดงานเดอะชิก เวสเทิร์น มอเตอร์ เอ็กซ์โปร 2022 ในนามของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก กล่าวอีกว่า
ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดงานในวันนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ผู้ประกอบการรถบรรทุกในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงส่งเสริมและร่วมสร้างกิจกรรรวมไปถึงเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากหลากหลายค่ายรถ มาจัด
แสดงโชว์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางคณะจัดงาน ได้ดำเนินการขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคจังหวัดนครปฐมและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019อย่างเคร่งครัดโดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากค่ายรถชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานในครั้งนี้

Loading