วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

ชาวบ้านโวยกองทุนวันละบาทเจ๊งเบี้ยวไม่จ่าย

ชาวบ้านโวยกองทุนวันละบาทเจ๊งเบี้ยวไม่จ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดแม่รากสามัคคีธรรม ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่ามีชาวบ้าน กว่า150 คน รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอเงินฝากในกองทุนสวัสดิการชุมชน หรือกองทุนวันละบาท ของตำบลป่างิ้ว คืนหลังจากผู้บริหารจะมีการยุบกองทุน โดยแกนนำชาวบ้านเปิดเผยว่า กองทุนดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นมาเมือปี 2550 เป็นโครงการของรัฐบาล ปัจจุบันมีนายสม(นามสมมุติ) เป็นประธาน ซึ่งชาวบ้านได้รับการชักชวนให้นำเงินมาฝากสมทบวันละบาท ทุกวันที่ 10ของเดือน แล้วจะได้รับสวัสดิการเช่น ออมเงินครบ1ปี หากคลอดบุตรจะได้รับเงินขวัญถุงคนละ500บาท เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้คืนละ100บาทไม่เกิน5คืน หากเสียชีวิตได้ค่าทำศพ 2,500 – 10,000 บาท ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000บาท เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านต่างพากันเข้าร่วมในกองทุนกันเป็นจำนวนกว่า 2000 คน บางครอบครัวนำลูกหลานสมัครเข้าร่วมทั้งบ้าน 6-7 คน ชำระเงินสมทบไป 20,000 – 30,000บาท ต่อมากรรมการผู้บริหาร แจ้งว่า การบริหารงานกองทุนฯมีปัญหา เนื่องจากสถานะกองทุน ณ.ปัจจุบันมีเงินหลืออยู่เพียง 2,000กว่าบาท จึงอาจจะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ สมาชิกต้องการให้ยุบกองทุนฯหรือไม่

เมื่อชาวบ้านสอบถามว่าหากยุบแล้วจะได้รับเงินสมทบคืนตามระเบียบหรือไม่ กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินคืนให้ จึงไม่พอใจ เนื่องจากทราบว่ากองทุนดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐทุกปี เก็บเงินสมทบจากชาวบ้านอีกปีละ 8 แสนกว่าบาท รวมแล้วน่าจะมีเงินอยู่เกือบ 8ล้านบาท มีการบริหารกันอย่างไร และปรากฏหลักฐานว่า เมื่อปี พ.ศ.2556 ประธานกองทุนฯ กู้เงินจากกองทุนฯ 6 แสน บาท ,นางเย็น(นามสมมุติ) เหรัญญิก กู้ไปอีก 4 แสนบาท รวมทั้ง2คนกู้ไป 1ล้านบาท ทั้งที่กองทุนฯไม่มีวัตถุประสงค์ให้ใครกู้เงิน จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและนำเงินของชาวบ้านคืนให้ด้วย*******ต่อมานายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ทราบเรื่องจึงสั่งการให้นายเสฎฐวุฒิ ประมวล ปลัดอำเภอ เข้ารับฟังปัญหาและรับเรื่องราวของชาวบ้าน หลังทราบข้อมูลแล้ว นายเสฎฐวุฒิ จึงแจ้งกับชาวบ้านว่าจะนำเรื่องเสนอให้นายอำเภอรับทราบ และจะได้นัดหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาประชุมชี้แจงและหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในเร็ววันนี้ ชาวบ้านพอใจแยกย้ายกันกลับ

ต่อมาผู้สื่อข่าวโทร.ติดต่อกับ นายสม(นามสมมุติ) ได้รับการเปิดเผยว่า กองทุนฯดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่10 ต.ค. 2550 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ วัตถุประสงค์เพื่อดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดย 3ปีแรก รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมา รายหัวๆละ365บาท ตกปีละประมาณ7 แสนบาท จากนั้นไม่มีการสนับสนุน จนต่อมากระทรวงมหาดไทยให้ อ.บ.ต.สนับสนุนเงินส่วนนี้ ซึ่งอ.บ.ต.ป่างิ้วได้สมทบเงินเข้ามาให้ปีละ 1 แสนบาท ต่อมาระยะหลัง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่โควิด-19ระบาด มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ทำให้รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย คณะกรรมการจึงปรึกษากันและให้ประชาคมสอบถามจากสมาชิกว่าต้องการจะให้ยุบกองทุนหรือไม่ ส่วนกรณีที่ตนและเหรัญญิกกู้เงินไปนั้นยอมรับว่ากู้ไปจริงแต่ได้ส่งคืนหมดแล้วพร้อมเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อสมทบกองทุนเข้าไปด้วย อย่างไรก็ดีหากมีการเรียกประชุมชี้แจงตนก็พร้อมนำหลักฐานต่างๆมาแสดงให้ทุกคนรับทราบ

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Loading