วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดนิทรรศการเตรียมศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดนิทรรศการเตรียมศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง โดยภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม จัดนิทรรศการเตรียมศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นิทรรศการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์


Loading