ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565

Spread the love

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565

วันที่ 7 ธ.ค.65 ที่สนามฟุตบอลดราก้อน โซลาร์ ปาร์ค จว.ราชบุรีพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยคุณนภัสนนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พร้อมพล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.ดร.จักษ์ จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรีพล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผบก.กค.ภ.7 พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท.ผบก.อก.ภ.7 และ คุณสุภิชญา โล่กันภัย รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐมคุณสวลี วุฒิพานิช ประธานแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี คุณนวรัตน์ ชมภูนุช ประธานแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์ คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี คุณมนณิชา อัมราพิทักษ์ ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร

โดยมีคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วมในพิธี
พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ.ที่สนามฟุตบอลดราก้อน โซลาร์ ปาร์ค อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี


Close