ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช”

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช”

วันนี้ (11 ธันวาคม 2565) เวลา 05.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช” ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความตั้งใจของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในอำเภอศรีสัชนาลัย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี โดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

1.เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนของอำเภอศรีสัชนาลัย
2.ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอศรีสัชนาลัย
ทั้งนี้ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช” จัดการวิ่งเป็น3ประเภท ประเภทเดิน – วิ่ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.1 กิโลเมตร โดยมีผู้รวมสมัครกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2,060 คน

ธนกฤต ท้าวบุญยืน/สุโขทัย

Close