วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดพิธีพิธีเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว และเค้กวันปีใหม่ 2566 ปีกระต่าย

Spread the love

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดพิธีพิธีเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว และเค้กวันปีใหม่ 2566 ปีกระต่าย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาชีวะพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางประธานเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว และเค้กวันปีใหม่ 2566 ปีกระต่าย
โดยมีนายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ มั่นดี รองผอ.อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายสยาม โต๊ะทอง รอง ผอ.ฯนายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีรวัจน์ ปึงวงษานุรักษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายเพชรเกษม ส่งศิริ ประธานเอส เอ็มอี จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เยาวรัตน์ สายศรีธิ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิซาชีพพิกุลแก้ว หลังนี้

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประซาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคง ใช้เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ตลอดจนสามารถใช้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น และชุมชนในพื้นที่ ได้อย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นการก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559และสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 งบประมาณการก่อสร้าง 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)ปัจจุบันอาคารหลังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว เพื่อฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพในทุกสาขาวิชา โดยดำเนินการในรูปแบบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษา อาทิเช่น ร้านกาแฟพิกุลแก้วผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และของที่ระลึก ตลอดจนการจัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในทุก ๆ ปี ที่ผลิตโดยนักเรียนนักศึกษา ภายใต้แบรนด์”พิกุลแก้ว”โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ปีนี้ได้เปิดให้และชาชนทุกท่านได้สั่งจองเค้กสำกรับเค้กของเราก็จะมีเค้กแยม 1ปอนด์ 195 บาท 2 ปอนด์ 370 บาท เค้กครีม 1 ปอนด์ 200 บาท 2 ปอนด์ 380 บาท และเค้กช็อกโกแลต 1 ปอนด์ 210 บาท 2 ปอนด์ 400 บาท ในปีนี้ได้จัดทำเค้กปีใหม่รูปกระต่ายขึ้น โดยมีนัยยะว่า การเจริญเติบโต รุ่งเรือง ในอาชีพ เศรษฐกิจ
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

 

Close