วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

นครนายก – กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีให้แก้ผู้พิการ

ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายสมหมาย วันเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในของศูนย์ฯ ประจำปี 2565 พร้อมมอบเงินร่วมในกิจกรรม และมอบรางวังให้กับผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีนางกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ ผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ของอบต.ป่าขะ และผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของและร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย การแสดงออกของผู้พิการต่อกิจกรรม ที่สร้างความสนุกสนานและอบอุ่น ภายในงานได้ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 3 สี ประกอบด้วยสีฟ้า สีเขียวและสีเหลือง มีกิจกรรม 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย สกีบก วิ่งเปี้ยวลูกโปร่งน้ำ กินวิบาก ปิดตาตีปี๊บ กู้ระเบิด เก้าอี้ดนตรี วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดขวดน้ำ ตีกอล์ฟคนจน และกางเกงในขั้นเทพ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีครูพี่เลี้ยงให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Loading