วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน​เตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ​อุตรดิตถ์​จัดการแข่งขันกีฬา​พระเกี้ยวน้อยเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียน​เตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ​อุตรดิตถ์​จัดการแข่งขันกีฬา​พระเกี้ยวน้อยเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “พระเกี้ยวน้อยเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาตลอดทั้งปี โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและหลีกเลี่ยงต่อภัยจากสารเสพติด เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬา สำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติต่อไป รวมถึงการให้คณะกรรมการนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565

ในการนี้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้ทำการมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668

Loading