เพื่อไทย” คิดใหญ่ ทำเป็น”วัชรพลดันนโยบายโครงสร้างขั้นพื้นฐานการท่องเที่ยวทุกมิติให้บ้านเกิดต้องดีกว่าเก่า

Spread the love

ประจวบฯเพื่อไทย” คิดใหญ่ ทำเป็น”วัชรพลดันนโยบายโครงสร้างขั้นพื้นฐานการท่องเที่ยวทุกมิติให้บ้านเกิดต้องดีกว่าเก่า

28ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าารายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค ถนนเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
นายวัชรพล ปลั่งศรีสกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย และคณะทำงานด้านกฎหมายภาคประชาชนลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานผู้บริโภคกระบวนการด้านกฎหมายให้แก้ประชาชนและชุมชนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวสอบถามนายวัชรพลฯ ถึงแนวความคิดการบริหารจัดการโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดประจวบฯให้สอดคล้องตามนโยบายพรรคเพื่อไทย”พลิกฟื้นประเทศ”หากได้เป็นรัฐบาลสมัยหน้า โดยนายวัชรพลกล่าวว่า จังหวัดประจวบฯมี 8 อำเภอมีพื้นที่ติดชายทะเลตลอดเส้นทางโดยรวม มีแถล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ความเจริญส่วนใหญ่มักจะไปกระจุกอยู่ไม่กี่อำเภอ ทำให้การค้าการลงทุนที่สร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องชาวประจวบฯและชุมชนน้อยมาก เพราะขาดการดูแลส่งเสริมบริหารจัดการอย่างถูกวิธีจากภาครัฐ รวมทั้งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานส่วนราชการ ทำให้การจัดภูมิทัศน์โซนนิ่งให้เป็นแหล่งการค้าการลงทุนด้านการท้องเที่ยวทำได้อยากหากไม่มีการจัดการโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ดี ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จังหวัดประจวบฯต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บ้านเราพัฒนามีความเป็นอยู่ที่ดีได้ โดยเฉพาะจังหวัดประจวบฯมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนได้จริง ผมพร้อมที่จะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทย กลับมาปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ตามนโยบาย พลิกฟื้นประเทศ ของพรรคเพื่อไทย ต้อง “คิดใหญ่ ทำเป็น”ให้จังหวัดประจวบฯต้องดีกว่าเก่า ดังคำสโรแกนไว้ว่า”เมืองทันสมัย หัวใจคือชุมชน และสิ่งแวดล้อม”เพื่อลูกหลานและชาวประจวบฯมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าได้จริง

นัครินทร์/ข่าวประจวบฯ

Close