จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ในงานของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

Spread the love

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ในงานของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่เวทีกลางงานของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี 2566 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นกิจกรรมในการร่วมสมทบทุนบริจาคให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีและเหล่ากาชาดสระบุรี ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสระบุรี และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ได้สวมใส่ชุดผ้าไทย ที่ได้รับการออกแบบตัดเย็บโดยช่างตัดเย็บในท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี เป็นผ้าไทยแต่งด้วยลายก้ามปูลายประจำจังหวัดสระบุรี ร่วมเดินแบบผ้าไทย พร้อมตัวแทนผู้เดินแบบจาก ส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน และตัวแทนจาก 13 อำเภอ ร่วมเดินแบบในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในครั้งนี้ ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสระบุรี สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้ร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและ ที่สำคัญ คือ เป็นการทำบุญเพื่อการกุศล จัดหารายได้สนับสนุนชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาส ต่อไป

Close