วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ Kick off กิจกรรมสื่อรักด้วยใจ รักใครให้หอม ปี 2566

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษ Kick off กิจกรรมสื่อรักด้วยใจ รักใครให้หอม ปี 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน Kick off กิจกรรม”สื่อรักด้วยใจ รักใครให้หอม”ปี2566 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม และนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ สแกนคิวอาโค้ด โครงการประชาสัมพันธ์”สื่อรักด้วยใจรักใครให้หอม เยี่ยมชมนิทรรศการหอมแดงศรีสะเกษ ซื้อหอมแดงจัดส่งให้แก่คนที่รักคนที่ชอบทางไปรษณียถึงบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายหอมแดงให้มีราคาสูงขึ้น โดยการจัดส่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาประหยัด

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า หอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหอมแดงที่มีคุณภาพ หัวใหญ่ แห้ง แดงมัน สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน ซึ่งในปีนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์”สื่อรักด้วยใจรักใครให้หอม” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายหอมแดงให้มีราคาสูงขึ้น โดยการจัดส่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาประหยัด จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่นิยมบริโภคหอมแดงได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์”สื่อรักด้วยใจรักใครให้หอม”ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการสั่งซื้อหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษจัดส่งให้แก่คนที่รักคนที่ชอบทางไปรษณีย์ถึงบ้านด้วย


ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Loading