ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565

Spread the love

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565

วันนี้ 30 ม.ค.66 ที่บริเวณ สนามฟุตบอล รร.นรต.จ.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน ภ.7 ประจำปี 2565” โดย พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์รอง ผบช.ภ.7 พร้อม พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม โดยมี พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.เพชรบุรีพล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผบก.กค.ภ.7 พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จังหวัด ผกก.หัวหน้าสถานีทั้ง 104 สถานี คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

เข้าร่วมในพิธีซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สลักนาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก่ ทีม ภ.จว.ราชบุรี
2.ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 สลักนาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แก่ ทีม ภ.จวประจวบคีรีขันธ์ 3.ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สลักนาม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.แก่ ทีม ภ.จว.สุพรรณบุรี และ 4.ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3.สลักนาม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 แก่ ทีมภ.จว.กาญจนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ที่วิริยะ อุตสาหะ ฝึกซ้อม และแข่งขันจนได้รับรางวัลในครั้งนี้
Close