นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยเล่นกีฬาพื้นบ้านสืบสานแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

Spread the love

จังหวัดลพบุรี 110266 นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยเล่นกีฬาพื้นบ้านสืบสานแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

รร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สปพ.ลพบุรี เขต 2 นุ่งโจง ห่มสไบ พร้อมใจแต่งไทย แข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน สืบสาน แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” โดยมีการจัดการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง พร้อมใจกันแต่งไทยทั้งโรงเรียน เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไทย ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้กีฬาดั้งเดิมของไทยในประวัติศาสตร์ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้คงไว้สืบไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 5 โรงเรียน มีรายการแข่งขัน 6 ประเภท ได้แก่ เดินกะลา ขี่ม้าก้านกล้วยกินวิบาก วิ่งว่าว ตีลูกล้อ วิ่งวัว และยิงธนู ท่ามกลางเสียงกองเชียร์ของแต่ละโรงเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมื่อจบการแข่งขันทางผู้ใหญ่ใจดีได้มอบรางวัลให้กับทุกโรงเรียน ทุกการละเล่น

ซึ่งการละเล่นพื้นบ้านนี้ได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น และเหล่าข้าราชการที่ทาง รร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมที่ดี แสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสืบสานงานประเพณีการละเล่นพื้นบ้านที่สำคัญนี้ อีกทั้งยังได้พร้อมใจกันนุ่งโจง หุ่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีของคนในพื้นที่เช่นเดียวกันกับชาวจังหวัดลพบุรีที่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์นี้
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Close