นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสะเกษประจำปี2565 ประเภทองค์กรอำเภอต้นแบบทำบุญปลอดเหล้า

Spread the love

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสะเกษประจำปี2565 ประเภทองค์กรอำเภอต้นแบบทำบุญปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ วิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2565 ประเภทองค์กร ซึ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้รับรางวัลประเภทองค์กร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอต้นแบบอำเภอทำบุญปลอดเหล้า (บุญกฐิน บุญผะเหวด บุญอัฐิ งานศพ)บริหารจัดการแบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นท้องที่ทั้งอำเภอจนสำเร็จ โดยการนำของนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระครูศรีปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายอนุรัตน์ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ นางเพชรลดา เนตรเนติกุลภริยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง จ่าเอกโอภาสทองขาว ปลัดอำเภอ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ นายชาญพิสุทธิ์ โพธิ์หนองหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายประสาน ขันติวงศ์ กำนันตำบลเสียว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลเสียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลผือใหญ่ และพี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า

ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงพ่อพระตาตนวัดสำโรงเกียรติ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษและองค์กรเครือข่าย ได้พิจารณาสรรหาองค์กรบุคคลที่เสียสละอุทิศตนทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้ทำความดีให้เป็นแบบอย่างให้แก่สังคม จึงได้พิจารณาสรรหาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคนดีศรีสะเกษประจำปี 2565 โดยคัดเลือกจากเกณฑ์ 3 ดี ประกอบ 1) ดีงาม มีความดีงามงดงามเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติ 2) ดีทำ ในการทำหน้าที่สมบูรณ์แบบในบริบทต่างๆ ผ่านการทำการปฏิบัติ 3) ดีนำ เป็นผู้นำในการลงมือทำในความดีต่างๆ ดีงาม ดีทำ คือตั้งใจทำงานในบทบาทที่รับผิดชอบ และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำความดีให้สังคมและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เเละเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้มีขวัญกำลังใจในการทำความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมต่อไป


ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Close