ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Spread the love

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ครู ข ) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ครู ข ) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเรวัฒน์ สุขหอม รองนายแพทย์สาธารณสุข จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.กิตติภพ ชมภูนุช รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.อ.พินิจ ผลพานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมพร ยะโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวว่า สำหรับ โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนหรือ ครู ข.ชุมชนยังยืนเป็นการร่วมบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครู ข.) ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ชุดปฏิบัติการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการดำเนินการในพื้นที่ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนให้ตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติชุมชนยั่งยืนของทุกสถานีในสังกัด ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขและผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ณ.ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์

Close