วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านโครงการเฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านโครงการเฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน เฉลิมฉลอง 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่บ้านอีเซใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพีธีมอบบ้านตามโครงการเฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการซ่อมแชมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวศรีสะเกษ นางมาลัย อุกฤษฎ์สิริ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านอีเซใต้

ร่วมในพิธีมอบบ้านให้แก่นางสาวเยารัตน์ งามศรี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลอีเซ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,110.-บาท มีบุตร 2 คน คือ ด.ญ.ธิดารัตน์ ใจมั่น อายุ 11 กำลังศึกษา อยู่ชั้นประถมศึกษาบีที่ 5 และ ด.ช.คมกฤช ใจมั่น อายุ 9 ปี กำลังศึกษา อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการสร้างบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 76,800 บาท เป็นงบประมาณของเหล่ากาขาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000.- บาท และงบประมาณจากการสบทบเพิ่มเติม จำนวน 26,800 บาท และได้ความเมตตาจากพระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูสุวรรณ โพธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านอีเซ เจ้าคณะตำบลอีเช พระครูโสตถิธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบำโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบบ้านตามโครงการเฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง รายได้มีอาชีพมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน ของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข”ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษต่อไปข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ …… ศรีสะเกษ

 

Loading