วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

นักรบสีน้ำเงิน เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส!!ช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กาญจนบุรี – นักรบสีน้ำเงิน เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส!!ช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันนี้ 28 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการออกหน่วยเคลื่อนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอก ชุมพร ไผ่นาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำเจ้าหน้าที่ (ชุดแพทย์บรรเทาสาธารณภัย) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดดอนสว่าง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุม และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยภายในงานมีการนำบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่างๆ ออกบูธบริการให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 ได้นำรถผลิตน้ำดื่มประปา ผลิตน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 2,000 ขวด ออกให้บริการประชาชน พร้อมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ชุดแพทย์บรรเทาสาธารณภัย) นำบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแจกแว่นสายตา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

สำหรับการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในครั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดพื้นที่ของวัดดอนสว่าง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆ ในการนำบริการเคลื่อนที่ออกมาให้กับประชาชนในลักษณะเชิงรุก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้อย่างทั่วถึง

และในช่วงนี้เข้าฤดูภัยแล้งเกิดไฟป่า จนทำให้เกิดหมอกควัน ค่า PM 2.5 – ในหลายพื้นที่ โดย พันเอก ชุมพร ไผ่นาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 ได้สั่งการณ์ให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เฝ้าติดตามเข้าช่วยเหลือในการนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปดับไฟป่า รวมถึงการนำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในทุกพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ พันเอก ชุมพร ไผ่นาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 มีกิจกรรมดูแลพี่น้องประชาชน ในเรื่องการสร้างเส้นทาง การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งช่วงนี้เข้าสู้สถานการณ์ภัยแล้ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 11 ออกให้บริการประชาชนโดยการนำน้ำออกไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงจัดชุดรถเคลื่อนที่ไปผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน

และในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ประสบปัญหาเกี่ยวกับ หมอกควันจากไฟป่าทำให้ค่า PM 2.5 ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 11 ได้จัดรถน้ำพร้อมกำลังพล ออกไปดับไฟฉีดพ่นเพื่อลดค่า PM 2.5 เพื่อบรรเทาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยในวันนี้ทางหน่วยได้นำชุดแพทย์ ออกไปร่วมกับทางจังหวัดเคลื่อนที่ มีชุดผลิตน้ำดื่ม ชุดแพทย์ตรวจเบื้องต้น พร้อมแจกจ่ายยารักษา แก่ประชาชน รวมถึงการแจกแว่นสายตากับผู้ที่ประสบทางสายตา แก่ผู้สูงอายุ สุดท้ายฝากว่าหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 11 ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยท่านผู้บัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้คติในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลของหน่วย ท่านได้มีคำขวัญมอบให้คือ “นักรบสีน้ำเงิน เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส”

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Loading