วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

สุพรรณบุรี แถลงข่าว การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” สุพรรณบุรี ประจำปี 2566

สุพรรณบุรี แถลงข่าว การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” สุพรรณบุรี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.66 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 และจับหมายเลขผู้สมัครเข้าประกวดเทพีสงกรานต์


ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 12) ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 ณ บริเวณถนนอาทิวราห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2566 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น

​- พิธีสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระสงฆ์ และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส
​- ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีขบวนแห่สงกรานต์ รถบุปผชาติ ของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ 10 อำเภอ ที่สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ
​- การประกวดเทพีสงกรานต์
​- ถนนเล่นน้ำ อุโมงค์น้ำ บริเวณถนนอาทิวราห์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566
​- ร้านขายของ/อาหาร บริเวณถนนเล่นน้ำ
​- การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
​การจัดงานครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในจังหวัด และหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน


โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเตรียมและพัฒนาคลองชลประทาน และตรวจสอบคุณภาพน้ำ การตกแต่งเส้นทางขบวนแห่ จัดทำอุโมงค์น้ำ ถนนเล่นน้ำ บนถนนอาทิวราห์

ส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดการประกวดเทพีสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ เวทีกลาง บริเวณถนนอาทิวราห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด  รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด ดังนี้

เทพีสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 เงินสด จำนวน 30,000 บาท สายสะพาย , รองอันดับที่ 1 เงินสด จำนวน 20,000 บาท , รองอันดับที่ 2 เงินสด จำนวน 10,000 บาท ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน เงินสด จำนวน 10,000 บาท สายสะพาย และ ขวัญใจคนสุพรรณ เงินสด จำนวน 10,000 บาท สายสะพาย โดยทุกตำแหน่งจะมีถ้วยเกียรติยศให้ด้วย และผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการตัดสินรางวัลขวัญใจคนสุพรรณ จะคัดเลือกจากสาวงามที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น ตัดสินจากคะแนนการจำหน่ายดอกไม้เพื่อการกุศล เงินรายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่าย     มอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนต่อไป

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต สุพรรณบุรี

Loading