วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นสักขีพยานการเจรจาการค้าส่งออกผลไม้ของเกษตรกรจันทบุรีทางเครื่องบินเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสร้างรายได้เกษตรกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นสักขีพยานการเจรจาการค้าส่งออกผลไม้ของเกษตรกรจันทบุรีทางเครื่องบินเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสร้างรายได้เกษตรกร

บ่ายวันนี้ ( 19 เม.ย.66 ) ที่ตลาดทุเรียนจันท์ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สวพ.6 ร่วมหารือ และเป็นสักขีพยานในการตกลงซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของบริษัทอิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กับ ผู้แทนสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ที่ได้ตกลงในการขนส่งผลไม้ของเกษตรกรไทยไปยังประเทศจีน เพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตของเกษตรกรภาคตะวันออก และเกษตรกรในประเทศไทย โดยเบื้องต้น นายกฤษณพณ เรืองรัตติภาส หรือ นายเกา ประธานบริษัท KAF อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ได้เจรจากับผู้แทนบริษัทสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ คือนาย โจ ยัง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ และนายซาเวีย เกา ผู้จัดการฝ่ายการจัดการสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ที่ตกลงจะขนส่งสินค้าไปยังตลาดปลายทางประเทศจีน อาทิเมืองหางโจว และเมืองเซี่ยงไฮ้ เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าจากทางเรือ และทางรถยนต์ ส่งผลให้สินค้าผลไม้ของไทยมีตลาดเพิ่มขึ้น สร้างการเข้าถึงแก่ผู้บริโภค ซึ่งเบื้องต้นจะมีการรับซื้อผลไม้ของไทยโดยมีบริษัทอิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัดเป็นตัวแทนรวบรวมผลผลิต

ก่อนนำขึ้นเครื่องบินของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ คาดว่าผลไม้ของเกาตรกรทั้ง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ชมพู่ ลำไย ขนุน กล้วย จะเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียจากระยะเวลาในการขนส่ง และผู้บริโภคมีโอกาสได้รับประทานผลไม้คุณภาพที่แก่เต็มที่เพราะการเดินทางโดยเครื่องบินใช้ระยะเวลาแค่วันเดียวก็ถึงตลาดปลายทาง ต่างจากทางรถยนต์ และเรือที่ใช้เวลามากกว่า จะส่งผลดีต่อผลไม้ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวน้อยวันได้มีตลาดปลายทางที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Loading