วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 ทต.โคกจาน

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 ทต.โคกจาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์ผลิตอาหารบ้านโคกขาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย และนายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน นำสมาชิกสภา ทต.โคกจาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกจานและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกจาน ร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดขบวนนางรำของแต่ละหมู่บ้าน และกิจกรรมการจุดบั้งไฟตามประเพณีโบราณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพในฤดูทำนาตามฤดูกาล และเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

 

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Loading