วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

นายอำเภอ​ลับแล​ อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ทุเรียน

นายอำเภอ​ลับแล​ อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ทุเรียน ซึ่งไม่สามารถส่งออกได้ เพราะติดปัญหาการขออนุญาตการรับรอง (GAP)

ที่ บริเวณตลาดผลไม้นานกกก หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ทุเรียน ซึ่งไม่สามารถส่งออกได้ เพราะติดปัญหาการขออนุญาตการรับรอง (GAP) ไม่ผ่าน จึงประสบปัญหาส่งออกทุเรียนไม่ได้
จึงได้เชิญ ศวพ.อุตรดิดถ์ เกษตรอำเภอลับแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก และผู้ประกอบการ มาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกต่อไป


ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668

Loading