วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

มุกดาหาร ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส บางตา

ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส บางตา
มุกดาหาร – ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. อย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนยืนรอเข้าแถวตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง คาดการณ์ไม่เกิน 4 ทุ่ม รู้ผลนับคะแนน

14 05 66 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร พบว่าประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรอเข้าคูหาเวลา 08.00 น.และเดินทางมามากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนต่อแถวถือบัตรประจำตัวประชาชนไปตามเต้นท์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนเจ้าหน้าที่จิตอาสา ค่อยให้บริการประชาชนในการตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุด ลำดับและรหัสเขตเลือกตั้ง อาทิ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 35 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ตชด. 234 มุกดาหาร หน่วยเลือกตั้ง ที่ 6,7 มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร หน่วยเลือกตั้งที่ 19 ตลาดสดเทศบาล 1

ส่วนนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมารอเข้าแถวตั้งแต่ 07.30 น.ก่อนจะเริ่มมีประชาชนได้เริ่มทยอยเดินทางมายังหน่วยเลือกตั้ง จนกระทั่งได้เวลาเปิดหีบบัตรให้ลงคะแนน เช่นเดียวกับที่หน่วยเลือกตั้งที 22 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1สถานที่เลือกตั้งอาคารเอนกประสงค์ ตรงข้าม ตชด. 234
นายกานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทั้ง เขต 1 และเขต 2 ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เพราะ 4 ปีแล้วที่ไม่ได้เลือกตั้ง เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรา
นายภรมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้ากลุ่มภาคอีสานตอนบน ได้ออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดมุกดาหาร ได้มองการเลือกตั้งของจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม ชาวบ้านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งพอสมควร น่าจะไม่มีปัญหา น่าจะไม่มีการร้องเรียนการเลือกตั้งในครั้งนี้ ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ขอเรียนเชิญทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง

โดยสภาพอากาศโดยทั่วไปที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงครึ้มฟ้า ครึ้มฝน บางช่วงก็มีแดด บวกกับบ่างช่วงมีฝนตกลงมาปรอยๆเอื้ออำนวยต่อการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะอากาศดีไม่ร้อน จึงมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ คาดว่าช่วงบ่ายจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ผู้ใช้สิทธิเสร็จสิ้นภารกิจ ในส่วนของการกระทำผิดการเลือกตั้ง ภาพรวมของจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งการกระทำผิดแต่อย่างไร
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 276,802 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 139,641คน ( มี 270 หน่วย ) เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 137,161 คน ( มี 324 หน่วย ) ทั้งนี้สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตและในเขต ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเกือบ 100% นับว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก (ลงทะเบียนนอกเขต 2,397 ใช้สิทธิ 2,174 คน ร้อยละ 90.70 ลงทะเบียนในเขต 185 คน ใช้สิทธิ 182 คน ร้อยละ 98.38 ) เขต 1 มี 270 หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ และ อำเภอดอนตาล เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 324 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 3 ตำบลของอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ ตำบลนาโสก ตำบลผึ่งแดด ตำบลดงมอญ อำเภอคำชะอี อำเภอหนองสูง อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอดงหลวง
ด้าน นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้มีการนับบัตร 2 ใบ ซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางจาก ระบบ ECT Report ของ กกต.ให้ชาวมุกดาหารได้ทราบผลได้ไม่เกิน 22.00 น…

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Loading