วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้งงสะพานข้ามห้วยโรคี บ้านสะเนพ่อง

กาญจนบุรี – เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้งงสะพานข้ามห้วยโรคี บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึง

วันนี้ 19 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปวัตร์ นวะมรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร) พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี นายสมชาย วุฒิพิมลวิทยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ไปยังพื้นที่บ้านสะเนพ่อง ม 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วยโรคี่ บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านสะเนพ่อง ซึ่งสะพานแห่งนี้สร้างข้ามลำห้วยโรคี่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรยามเจ็บป่วยระหว่างโรงพยาบาล เนื่องจากในหมู่บ้านสะเนพ่องไม่มีสถานพยาบาล รวมทั้งขนส่งพืชผลทางการเกษตร และการเดินทางเข้า-ออกของครู นักเรียน และส่วนราชการต่างๆในการเข้ามาทำงานในพื้นที่

เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่สามารถใช้รถยนต์เดินทางเข้าหมู่บ้านได้ เนื่องจากสะพานเดิมที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เท่านั้น การเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ต้องนำรถยนต์มาจอดไว้ริมน้ำโรคี่และเดินทางด้วยเท้า หรืออาศัยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ของชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง เป็นความยากลำบาก

โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาสำคัญๆ เช่นน้ำท่วมใหญ่ในปี 2561ที่เกิดเหตุการน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่บ้านสะเนพ่อง ทำให้การเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความยากลำบากและไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงเป็นที่มาของโครงการฯ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่

โดยสะพานแห่งนี้มีความยาว 52 เมตร ความกว้าง 4 เมตร เป็นสะพานเหล็กเสริมคอนกรีตออกแบบให้รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัน บ้านสะเนพ่อง มีประชากรทั้งหมดที่มีสัญชาติไทย 1,187คน จาก 277 ครอบครัว ส่วนใหญใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีโรงเรียนประถม1แห่ง (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช) มีศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของ อบต.ไล่โว่ 1 แห่ง มีศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร)ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย มีวัด 1 แห่ง(วัดสะเนพ่อง) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำไร่ปลูกข้าว ทำสวน)

สำหรับความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโรคี่แห่งนี้ เป็นพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน เมื่อครั้งที่ท่านได้เสด็จเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 รับสั่งให้จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านสะเนพ่อง ทั้งนี้นายสมชาย วุฒิพิมลวิทยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ ได้รับดำเนินงานโครงการจัดสร้างสะพานฯ จากทางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชน ตั้งแต่ วันที่24 เมษายน พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบัน กำหนดเสร็จวันที่20 ธันวาคม พ.ศ.2566 แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคจะเสร็จภายในอีก 60 วัน

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

 

Loading