วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ปกครองนครพนม รวบแก๊งเงินกู้นอกระบบ

ปกครองนครพนม รวบแก๊งเงินกู้นอกระบบ

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้สั่งการให้ นายหมวดโทจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอ, นายชัยเกียรติ ทุมรัตน์ ปลัดอำเภอ, มญ.อิสเรนน์ พระจอมจันทร์, มญ.สมพร มาลา, สมาชิกโทไตรจักร์ อรรคศรีวร, สมาชิกโทประดิษฐ์ พ่อลื้อ, สมาชิกโทฤทธิชัย ไกยะฝ่าย, สมาชิกโทอธิราช คำภูชา, สมาชิกตรีอนุรักษ์ เสนจันทร์ฒิชัย สมาชิก อส.อ.เมืองนครพนม ที่ 3 และนายวีระยุทธ บุญเทียม เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่

ร่วมกันจับกุม นายสุบาส (นามสมมติ) อายุ 28 ปี เพศชาย สัญชาติอินเดีย ที่อยู่ เมืองอะซัมการ์ห รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ 100 บาท จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 1. ธนบัตรหมายเลข 0 ข 2551428, ธนบัตรหมายเลข ธ 9258953 และ ธนบัตรหมายเลข 5 ก 0103935 สมุดที่ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ สีชมพู หน้าปกมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ POCKET BOOK ตัวอักษรสีขาว ขนาด 70*100 มม. จำนวน 2 เล่ม กระเป๋าคาดเอว ยี่ห้อ Subcrew สีกรมท่า พบของกลาง ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ 100 บาท จำนวน 3 ฉบับ ประด้วย หมายเลข 0 ข 2551428, หมายเลข 9 ธ 9258953 และ หมายเลข 5 ก 0103935 ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังทางฝั่งซ้าย ที่ นายสุบาส สวมใส่อยู่ สมุดที่ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ สีชมพู หน้าปกมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ POCKET BOOK ตัวอักษรสีขาว ขนาด 70*100 มม. จำนวน 2 เล่ม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าคาดเอว ยี่ห้อ Subcrew สีกรมท่า ที่นายสุบาส คาดเอวอยู่ กระเป๋าคาดเอว ยี่ห้อ Subcrew สีกรมท่า โดยนายสุบาส คาดเอวอยู่ โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามข้อ 16 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการ ที่ต้องได้รับอนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548) ข้อ 1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 83 91 392 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติห้ามเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยมิได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับนายทะเบียน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 15.30 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม และ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครพนม ได้รับหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากแก๊งทวงหนี้นอกระบบ จากนายอนุชา วรัญญูสุธน นายกสมาคมกู้ภัยศรีสัตตนครพนม/สารวัตรกำนันตำบลนาทราย (เอกสารแนบหมายเลข 1) และ หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากแก๊งทวงหนี้นอกระบบ จากนายจำนงค์ อ่อนพินา กำนันตำบลนาทราย (เอกสารแนบหมายเลข 2) ว่ามีพฤติการณ์การทวงหนี้ที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ มีพฤติการณ์ที่ข่มขู่ ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ใช้กำลัง ก้าวร้าวกับประชาชนผู้ร้องทุกข์ และ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด สร้างความหวาดกลัว หวาดระแวงให้กับประชาชน โดยไม่เกรงกลัวในการกระทำผิดตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตจากพฤติการณ์ที่แก๊งทวงหนี้นอกระบบดำเนินการทวงถามหนี้ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม จึงได้ทำการสอบข้อเท็จจริงจากพยาน ตามแบบ ป.ค. 14 (เอกสารแนบหมายเลข 3-4) ไว้เป็นหลักฐาน จากกรณีดังกล่าว นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม จึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครพนม และ นิติกรจังหวัดนครพนม

ร่วมกันประชุมวางแผนเข้าทำการจับกุมแก๊งเงินกู้นอกระบบ เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. จนท.ชุดจับกุม ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองตำบลนาทราย ได้ประชุมวางแผนเข้าทำการจับกุม ที่บริเวณริมทางสาธารณะ ภายในหมู่บ้านดอนยานาง ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ห่างจากถนนนิตโย ทางหลวงหมายเลข 22 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 200 เมตร (จุดที่เป้าหมายนัดชำระเงิน) โดยนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม ได้มอบธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ 100 บาท จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 หมายเลข 0 ข 2551428 ฉบับที่ 2 หมายเลข 9 ธ 9258953 และ ฉบับที่ 3 หมายเลข 5 ก 0103935 ให้กับนายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม และ ได้ลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงว่าจะได้นำธนบัตรล่อซื้อเพื่อดำเนินการจับกุมแก๊งทวงหนี้นอกระบบ โดยจะมอบให้ผู้กู้เงินนอกระบบ (ขอปิดนาม) นำธนบัตรดังกล่าวไปล่อซื้อ เพื่อดำเนินการจับกุมแก๊งทวงหนี้นอกระบบ และเพื่อเข้าสืบสวนหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ก่อนที่พนักงานฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบหาการกระทำความผิด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และได้ถ่ายสำเนาธนบัตรทั้ง 3 ฉบับ เอาไว้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 5) จากนั้น นายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม ได้มอบธนบัตรดังกล่าว ให้ผู้กู้เงินนอกระบบนำธนบัตรไปล่อซื้อ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. ผู้กู้เงินนอกระบบได้ติดต่อนัดหมายทางหมายเลขโทรศัพท์ ให้แก๊งเงินกู้นอกระบบ เข้ามารับเงินที่ได้เตรียมไว้สำหรับจ่ายให้กับเจ้าหนี้ บริเวณริมทางสาธารณะ ภายในหมู่บ้านดอนยานาง ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ห่างจากถนนนิตโย ทางหลวงหมายเลข 22 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 200 เมตร (จุดเกิดเหตุ) โดย จนท.ได้ซุ่มดูอยู่บริเวณโดยรอบ เวลาประมาน 17.40 น. จนท.เห็นเป้าหมายขับรถ จยย. ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 125 เอ็กซ์ สีดำน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับขี่เข้ามาจอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ และเมื่อ จนท.เห็นผู้กู้เงินนอกระบบยื่นธนบัตรให้กับบุคคลเป้าหมาย จนท.จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน เพื่อขอทำการตรวจสอบ

 

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบรายนี้ชื่อว่านายสุบาส เป็นชาวอะซัมการ์ห รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย จากนั้น จนท.จึงได้ขอทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้น จนท.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่น่าพอใจแก่นายสุบาส ผลการตรวจค้นปรากฏว่า พบ ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ 100 บาท จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย หมายเลข 0 ข 2551428, หมายเลข 9 ธ 9258953 และ หมายเลข 5 ก 0103935 ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังทางฝั่งซ้าย ที่ นายสุบาส สวมใส่อยู่ จนท.จึงได้นำสำเนาธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อที่ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว มาเปรียบเทียบหมายเลขธนบัตร ที่ค้นพบในกระเป๋ากางเกงดังกล่าว ต่อหน้าผู้ถูกจับ และได้อ่านหมายเลขธนบัตรและหมายเลขในสำเนาธนบัตรเปรียบเทียบกัน ผลปรากฏว่า หมายเลขทั้ง 3 ฉบับ ถูกต้องตรงกัน นายสุบาส รับว่าตนได้รับธนบัตร 3 ฉบับนี้

 

จากผู้กู้เงินนอกระบบ จริง และ ได้ตรวจค้นเพิ่มเติมเนื่องจากนายสุบาสมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบคาดไว้ที่เอว ผลการตรวจค้นปรากฏว่า พบ สมุดที่ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ สีชมพู หน้าปกมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ POCKET BOOK ตัวอักษรสีขาว ขนาด 70*100 มม. จำนวน 2 เล่ม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าคาดเอว ยี่ห้อ Subcrew สีกรมท่า ที่นายสุบาส คาดเอวอยู่ จนท.เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่นายสุบาสทราบว่า “ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต, ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และ ร่วมกันประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยมิได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับนายทะเบียน” และ ได้ทำการจับกุม จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา มาทำบันทึกจับกุม/ถ่ายภาพ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองนครพนม ที่ 3 จากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เทพข่าวร้อนเ พลิงพระกาฬ รายงาน

Loading