วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ตรวจแรงงานต่างด้าว” ขกท.ศปก.ทภ.1 บูรณาการร่วมกับ, จัดหางาน จ.นครปฐม, ประกันสังคม จ.นครปฐม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กก.สส.ภ.จ.นครปฐม, สภ.บางเลน และ ตม.

เมื่อ 19 พ.ค. 66 เวลา 1030 – 1730 ขกท.ศปก.ทภ.1 บูรณาการร่วมกับ, จัดหางาน จ.นครปฐม, ประกันสังคม จ.นครปฐม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม, กก.สส.ภ.จ.นครปฐม, สภ.บางเลน และ ตม.จ.นครปฐม ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่ บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปร
ดักส์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ) โดยมี นางวรารักษ์ฯ เป็นเจ้าของบริษัท

ผลการตรวจสอบพบแรงงาน แบ่งออกตามสัญชาติ ดังนี้
– สัญชาติไทย จำนวน 49 คน (ช.15, ญ.34)
– สัญชาติเมียนมา จำนวน 121 คน (ช.70, ญ.51)

ตรวจพบแรงงานสัญชาติเมียนมาผิดกฎหมาย จำนวน 71 คน (ช.37, ญ.34) โดยมีฐานความผิด รายละเอียดดังนี้
1) ความผิดฐานตราประทับหนังสือเดินทางหมดอายุ (VISA) จำนวน 37 คน (ช.25, ญ.12)
2) ความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 6 คน (ช.1, ญ.5)
3) ความผิดฐานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 28 คน (ช.11, ญ.17)
จากนั้น จนท.ตร. ได้แจ้งกล่วหา นางวรารักษ์ฯ ความผิดฐานรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้ที่พักอาศัยกับแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้นำตัวแรงงานต่างด้าวดังกล่าวส่ง สภ.บางเลน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผลการซักถามพบว่า แรงงานต่างด้าวดังกล่าว เดินทางเข้าประเทศห้วงเดือน เม.ย. 66 โดยใช้เส้นทาง จำนวน 3 จุด ได้แก่
1) ช่องทางธรรมชาติ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 คน โดยเสียค่านายหน้าเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท
2) ช่องทางธรรมชาติ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 5 คน โดยเสียค่านายหน้าเป็นเงินคนละ 24,000 บาท
3) ช่องทางธรรมชาติ ต.บ้านเก่า อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 21 คน โดยเสียค่านายหน้าเป็นเงินคนละ 25,000 บาท
โดยจะมีรถยนต์ (ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน) มารับและนำพาไปส่งยังบริษัทดังกล่าว

ข้อพิจารณา การปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมของหน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยเป็นการตรวจเชิงรุกกับบริษัท ซึ่งเสี่ยงต่อใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จนท.ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อใบขออนุญาตการทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตการทำงานใกล้หมดอายุ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

Loading