วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

อยุธยาเตรียมจัดงาน เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน พืชเศรษฐกิจหนึ่งเดียวในเมืองไทยขึ้นกลางดงโสน

อยุธยาเตรียมจัดงาน เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน พืชเศรษฐกิจหนึ่งเดียวในเมืองไทยขึ้นกลางดงโสน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 วันที่ โดมเอนกประสงค์ ม.6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน นาง สมทรงพันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสำเริง รื่นพล มนายก อบต สามเรือน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน เห็นตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกับการโชว์ ประกอบอาหารคาวหวาน ที่ทำมาจากเห็ดตับเต่า

นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน กล่าวว่า ตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเพาะเห็ดตับเต่า ที่เดียว ในเมืองไทย ชาวบ้านในชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับคอลงโพ กว่า 300 ราย จะเพราะเห็ดตับเตาแบบธรรมชาติ ที่จะขึ้นตามโคนต้นโสน เห็ดตับเต่าจะปลอดสารพิษไร้สารเคมี ดีต่อสุขภาพ ปัจจุบันเห็ดตับเต่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงในชุมชน ชาวบ้านมีการแปรรูปเห็ดตับเต่าเป็นอาหารทั้งคาวและหวาน สร้างรายรายได้ มีเงินหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 10 ล้านบาท ต่อปี
ปัจจุบัน อบต สามเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา มาช่วยส่งเสริมพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด ชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนสามเรือน

นายสำเริง รื่นพล มนายก อบต สามเรือน กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบท่องเที่ยวทางเชิงเกษตร เราจะมีรถราง ให้บริการนักท่องเที่ยว นั่งรถรางชมป่าโสน แปลงเพาะเห็ดตับเต่า ซื้อเห็ดตับเต่าเก็บเห็ดตับเต่า สดๆ หรือจะนั่งเรือ ลัดเลาะคลองโพชมแปลงเห็ดตับเต่า สุดตื่นเต้นแปลกตา ถ่ายรูปภาพวิถีชีวิตชุมชนริมคลองโพ
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าทั้งคาวและหวาน พร้อมลิ้มชิมรสอาหารเมนูเห็ดตับเต่า 8 เมนู จาก 8 หมู่บ้าน เลือกซื้อเห็ดตับเต่าแปรรูป พร้อมกับการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมการแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง ประกวดเห็ดตับเต่า หรือนักท่องเที่ยวจะถ่ายรูป เขียนเรียงความ ส่งประกวดชิงรางวัล จึงของเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1- กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณโมเอนกประสงค์ ม.6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สุทธิพร กองสุทธิผล

Loading