วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เริ่มแล้วมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66”

นครปฐม180766เริ่มแล้วมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2566 ที่จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานงานแถลงข่าว มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 โดยนางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชมรม และเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัดงาน มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้นครปฐม 66 เป็นการส่งเสริมและดำเนินการตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม โดยสร้างความมั่นคงส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ให้ความสำคัญ กับมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร รวมถึงกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ ได้รับการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รู้จัก

ภายในงานจะประกอบไปด้วยการจัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผล พืชผัก อย่างสวยงามตระการตา พร้อมจุด Check In ถ่ายภาพ ชมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอ ที่ผ่านการรับรองในนาม “นครปฐมการันตี” สนุกกับกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างอาชีพ เช่น การทำขนมเค้กส้มโอ ชาส้มโอ เครื่องดื่มจากมะพร้าว ขนมจากมะพร้าว การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การทำกิมจิและผักดอง การร้อยมาลัยกล้วยไม้ จัดดอกไม้สด เป็นต้น กิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ และช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีนครปฐมกว่า 170 บูธ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

แล้วพบกันที่ งานมหกรรมเกษตร และกล้วยไม้นครปฐม 66 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น.ในครั้งนี้อีกด้วย

 

Loading