วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ครั้งที่ 6/2566 (ครั้งที่11)

26 ก.ค. 2023
79

กาญจนบุรี – จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ครั้งที่ 6/2566 (ครั้งที่11)

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ครั้งที่ 6/2566(ครั้งที่11) พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฝ่ายฯ เลขานุการฝ่ายฯ และนายอำเภอ 13 อำเภอ

ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดยจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 นี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกฝ่ายฯ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานที่ได้จัดทำพร้อมหารือการวางแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ของทุกๆฝ่ายฯ ให้ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และเป็นที่ประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน ทั้งนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีนักกีฬาและผู้ติดตาม เดินทางมายังจังหวัดจันทบุรี ไม่น้อยกว่า 20,000 – 30,000 คน ซึ่งจะส่งผลดีในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และของดีของจังหวัดกาญจนบุรี และเกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Loading