วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

​​เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566  เวลา 07.00 น. ที่องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  โดยมีพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

 

วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ทหาร ตำรวจ    หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

​​ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว  จังหวัดนครปฐม    ประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมีพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 72 รูป เดินรับบิณฑบาต จากนั้นประธานในพิธีฯ และข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง         ของแผ่นดิน ประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเวลา 08.20 น. ประธานฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีฯ  เดินทางมายัพระอุโบสถ วิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานเพื่อนำมาจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถาน โดยประธาน         จุดเทียนพรรษาพระราชทาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก เวลา 18.00 น. ประธานถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม       และเวลา 19.19 น. ประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ อาคารปฐมสัมมคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

ชนิดา  พรหมผลิน /นครปฐม

Loading